شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

بانوی ایرانی

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

رازداری، راز موفقیت و خوشبختی

رازداری، راز موفقیت و خوشبختی

یکی دیگر از راه¬های رسیدن به موفّقیّت و خوشبختی رازداری است. به علّت عدم رازداری، سرها بر دار رفته است، انسان¬های زیادی، تیره بخت شده¬اند و پیروزی¬های زیاد، محکوم به شکست گردیده¬اند.

مولا علی(ع) می فرمایند:

«مَن کَتَمَ سِرَّهُ کانَتِ الخِیرَهُ بِیَدِهِ».

«آن کس که راز خود را پنهان دارد، اختیار آن در دست اوست».

«صَدرُ العاقِلِ صَندُوقُ سِرِّهِ»

«سینۀ خردمند، گنجینۀ اسرار اوست»

مولا علی(ع) در مورد رازداری و پیروزی می فرمایند:

«الظَّفَرُ بِالحَزمِ، وَالحَطمُ بِاِجالَهِ الرَّأیُ بِتَحصینِ الاَسرارِ»

«پیروزی در دوراندیشی، و دوراندیشی در به کارگیری صحیح اندیشه و اندیشۀ صحیح، به رازداری است».

در هر شرایطی، زبان خویش را نگه دارید و راز خویش را با محرم¬ترین افراد و حتّی دوستان باوفا و فداکار خویش مطرح نکنید.

نوشین روان در قابوسنامه گفته است:

«اگر خواهی راز تو دشمن نداند، با دوست مگوی».

اگر راز رابا دوست خود گفتی، او نیز دوستانی دارد و با آنها درمیان می¬گذارد. بنابراین در هر شرایطی و در هر موقعیّتی رازدار باشیم، در سختی¬ها و مشکلات طاقت¬فرسا، خوشی های زودگذر و زمان¬هایی که اشخاصی را همراز خویش می پنداریم ذره¬ای از رازمان را بازگو نکنیم، زیرا پیروزی ما به رازداری است.

نویسنده و محقق : محمدرضا رجایی

سخن، گامی به سوی خوشبختی

سخن، گامی به سوی خوشبختی

یکی از راه¬های رسیدن به موفّقیّت و خوشبختی، سخن است.

تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

بنابراین باید با فکر، سخن بگوییم. این زبان، سرهای زیادی رابالای دار برده است، افراد بی¬شماری را بدبخت و سرنگون نموده است. افرادی به واسطۀ یک کلمه یا یک جمله به پیروزی و خوشبختی رسیده¬اند. هرگز از زبان غافل نمانیم و یک کلمه حرف بدون فکر و بی¬جهت نزنیم، زیرا ممکن است سرنوشت خویش را عوض نماییم.

برای این¬که بهتر و بیشتر با زبان و راه¬های سخن گفتن آشنا شویم، این موضوع را مورد بررسی قرار می¬دهیم.

حضرت علی (ع) می فرمایند:

«زبان شما، شناسنامۀ شما است».

ژاپنی در مورد این موضوع می گوید:

«یک کلمه محبّت¬آمیز، می¬تواند سه ماه زمستان را گرم کند.»

بلی، گاهی یک جمله یا یک کلمه سخن می تواند باعث گرمی محفل یا شخصی شود و شنوندگان، مدّت¬ها از آن سخن به نیکی یاد کنند.

«عموماً اشخاصی که زیاد می دانند، کم حرف می¬زنند و کسانی که کم می دانند. پرحرف هستند». «ژان ژاک روسو»

مونتسکیو می گوید:

«کسی که بدون تأمّل حرف می زند، مانند صیّادی است که بدون نشانه، تیر می اندازد».

تصمیم بگیریم قبل از سخن گفتن فکر کنیم و صحبت ما از روی فکر و خرد انجام گیرد، و از سخن¬های لغو بیهوده خودداری ورزیم.

سقراط می گوید:

«اگر خاموش باشی تا دیگران تو را به سخن آورند، بهتر از این است که در حال سخن گفتن، دیگران خاموشت نمایند».

پیامبر گرامی اسلام دربارۀ این مطلب می فرمایند:

«اَحَبُّ الاَعمالِ اَلی اللهِ حِفظُ اللِّسانِ».

«بهترین کارها در پیش خدا نگهداری زبان است»

«أَکثَرُ خَطَایا بن آدَمَ فی لِسانِهِ»

«بیشترین گناهان فرزند آدم ، از زبان اوست» .

«طُوبی لِمَن مَلَکَ لِسانَهُ وَ بَکی عَلی خَطیئَئتِهِ»

«خوشا آن که اختیار زبان خویش دارد و بر گناه خویش بگرید»

معلوم می شود که باید با تمرین و ممارست زبان خویش را نگهداریم، و لحظه ای بدون تأمّل زبان نگشاییم و اسیر زبان نشویم؛ بلکه زبان، اسیر فکر و خرد ما باشد. فکر و خرد و دانش، زبان ما را به حرکت درآورد و هر سخنی که می گوییم در راه رسیدن به هدف و خوشبختی ما باشد.

نویسنده و محقق : محمدرضا رجاییدوست، راه رسیدن به موفقیت و کامیابی

دوست، راه رسیدن به موفقیت و کامیابی

یکی از عوامل رسیدن به موفّقیّت و خوشبختی، دوست¬یابی است. انسانِ تنها و بدون دوست، درصد موفّقیّت و کامیابی او کمتر است و با دارا بودن دوست، بر نیکبختی خویش می افزاید.

فاگه می گوید: «دوست، برادری است که انسان به میل خود انتخاب می کند».

دوست در گرفتاری¬ها و مشکلات یار و همدم آدمی است و به کمکش می شتابد، و اجازه نمی¬دهد او تنها باشد. دوست انسان را در راه رسیدن به اهدافش یاری می¬نماید و به سرمنزل مقصود می¬رساند.

بوذرجمهر حکیم در مورد این موضوع می گوید:

«غریب در دنیا، کسی است که دوست ندارد»

«دوست، مانند چتری است که باید روزهای بارانی همراه شما باشد».

او مانند یک سرپناه می¬باشد که رفیق خود را یاری می کند، همان¬گونه که در روز بارانی مانند چتری، محافظ دوستش است.

سیسرون می گوید:

«کسانی که دوستی را از زندگی برمی دارند، مثل آن است که آفتاب را از عالم برداشته¬اند».

عالم هستی بدون خورشید و آفتاب نابود می¬گردد و آدم بی¬رفیق نیز محکوم به نابودی است. امرسون می¬گوید:

«زینت و زیبایی خانه، دوستانی هستند که به آن¬جا رفت و آمد دارند» .

حکیم ارسطو گفته است انسان در همه حال، محتاج به دوستان است. در حال خوشی و نعمت، برای آن که ندیم و مونس او باشند و در حال سختی و تعب، برای آن که او را کمک کند و حکیم نامبرده، به جان خود قسم خورده که هم سلطان، محتاج دوستانی است که در امور مملکتی او را کمک و یاری نمایند و او در عورض به آنها احسان کند و هم فقیر، محتاج به دوستانی است که در امور زندگانی به وی کمک نمایند.

نویسنده و محقق : محمدرضا رجایی

سلامتی، راز موفقیت و خوشبختی

سلامتی، راز موفقیت و خوشبختی

یکی از عوامل رسیدن به موفّقیّت و خوشبختی، صحّت و سلامتی تن و روان است. اگر جسم و روان ما سالم باشد و به امراض جسمی و روحی مبتلا نشود، ما می¬توانیم راه¬های رسدن به موفّقیّت و خوشبختی را سیر کرده و سرانجام، نیکبختی را در آغوش بکشیم. سلامتی، یک نعمت بزرگ است که با آن از رنج و عذاب¬های بیماری¬های روحی و جسمی درامانیم و با خوشی و شادکامی زندگی می¬کنیم.

پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمّد(ص) می¬فرمایند:

«اَلصَّحَّهُ و الفَراغُ نِعمَتانِ مَکفُورَتانِ» ؛ «صحّت و فراغت دو نعمت است که کفران آن کنند».

بنابراین قدر این نعمت الهی را بدانیم و شکر آن را به جا آوریم.

قال رسول الله(ص)؛

«بادِر بِاَربَعٍ قَبلَ أَربَعٍ: شَبابَکَ قَبلَ هَرَمِکَ، وَ صِحَّتِکَ قَبلَ سُقمِکَ وَ غِناکَ قَبلَ فَقرِکَ وَ حَیاتِکَ قَبلَ مَوتِکَ»

«چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار: جوانی پیش از پیری، صحّت پیش از بیماری، توانگری پیش از فقر و زندگی پیش از مرگ».

حضرت علی(ع) چنین می فرمایند:

«... فَاِن أَتاکُمُ اللهُ بِعافِیَهٍ فَاقبَلوا، وَ اِن ابتُلِیتُم فَاصبِروا»

«پس اگر خداوند عافیت و سلامتی بخشید، قدرشناس باشید و اگر به بلا و گرفتاری مبتلا گشتید، شکیبا باشید».

قدر این نعمت الهی را بدانیم و همیشه دعا کنیم خداوند بزرگ صحّت و سلامتی را از ما نگیرد.

قال علی(ع):

«ما المُبتَلی الَّذی قَدِ اشتدَّ بِهِ البَلاءُ، بأَحوَجَ اِلی الدُّعاءِ مِنَ المُعافِی الَّذی لایَأمَنُ البَلاءَ ».

«آن کس که به شدّت گرفتار دردی است، نیازش به دعا بیشتر از تندرستی که از بلا درامان است، نمی باشد».

کسی که به بیماری متبلا شد، دعا می کند تا خداوند منّان به او سلامتی عطا کند، در حالی که در هنگام صحّت و سلامت نیز باید دعا کنیم تا به بیماری مبتلا نشویم.

شوپنهاور می گوید:

«وقتی تندرستی ناقص باشد، لذت¬های این جهان، همچون نوشابه¬های گوارایی است که در دهان آلوده به سم بریزند» .

«تندرستی، تاجی است بر سر مرد سالم؛ ولی هیچ¬کس جز یک بیمار این تاج را نمی¬بیند» .

تا وقتی که سلامت داریم، قدر آن را نمی¬دانیم. شاید تاکنون به این موضوع فکر نکرده باشیم که اهمّیّت سلامت تن و روان چقدر است؟! اگر مبتلا به نوعی بیماری بودیم، چقدر طاقت¬فرسا بود؟ آیا می¬توانستیم به این راحتی به اهدافمان برسیم؟!!!

سعدی می¬گوید: «قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید». فکر کنید اگر به یک بیماری فکری مبتلا بودید و چند روز پشت سر هم افکار نامناسب داشتید، چه حالت¬های سخت روحی به شما عارض می شد؟!! و آیا باز هم قادر بودید راه¬های رسیدن به موفقیّت و خوشبختی را ادامه دهید؟!

حضرت علی (ع) می فرمایند: «دو نعمت است که قدرش مجهول است، صحّت و امنیّت» .

نویسنده و محقق : محمدرضا رجایی

کار، راز و موفقّیّت و خوشبختی

کار، راز و موفقّیّت و خوشبختی

انسان بیکار، افسرده و محتاج است و در زمان بیکاری ممکن است به سوی گناه کشیده شود.

ولتر می گوید: «ارزش و اهمیّت کار، بسته به نتایج آن است. کار، انسان را از سه بلای عظیم دور می¬کند: افسردگی، احتیاج، گناه» .

بیکاری و یا احساس مفید نبودن موجب بروز اضطراب و نارضایتی در فرد می شود که می¬تواند پیامدهای ناگواری برای سلامت جسمانی و روانی دربرداشته باشد. در واقع کارکرد اشتغال، تنها رفع نیازهای اقتصادی نیست، چنان که کاپلان و سادوک اشاره کرده-اند: تأثیر بیکاری خیلی بیشتر از فقدان درآمد است. عوارضی چون اعتیاد، اَلکُلیسم، خودکشی و خشونت به دنبال بیکاری افزایش می یابد.

کار، سرمایۀ جاودانی است و باعث سعادت و خوشبختی می شود.

فرانکلین می¬گویند: «عروس زندگانی، کار است. اگر شما داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت» .

و نیز می¬گوید: «کار و فعّالیّت نه تنها مخارج زندگی را تأمین می¬کند، بلکه زندگی کردن را هم به انسان یاد می¬دهد» .

نویسنده و محقق : محمدرضا رجایی

عمل، عامل موفقّیت و خوشبختی

عمل، عامل موفقّیت و خوشبختی

اگر دانش بیاموزیم ولی به آن جامۀ عمل نپوشانیم، فایده¬ای ندارد. آگاهی و دانش، هنگامی که آمیخته با عمل شود، مایۀ سعادت و خوشبختی است.

سعدی (علیه¬الرحمه) می گوید:«عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل».

اگر ما روزی از دانشمندان نامی شویم، ولی از علم خویشتن بهره¬ای نبریم، هیچ¬گونه ارزشی نداریم.

پیامبر خدا(ص) می فرمایند:

«دانشی که بدان عمل نمی¬شود، مانند گنجی است که از آن خرج نمی شود. صاحبش در جمع¬آوری آن خود را به رنج می¬اندازد و به بهره¬اش نمی¬رسد».

اگر رنج کسب علم و دانش را برده¬ایم، باید از آن در مرحلۀ عمل بهره¬بردای لازم را بکنیم تا به سرانجام مقصود برسیم.

امام علی(ع) می فرمایند:

«دانشمند بی¬عمل مانند تیزانداز بی¬زه (کمان) است».

در قدیم برای تیراندازی از کمان استفاده می¬کردند. تیر انداختن بدون کمان ممکن نبود. کسی که دانش آموخته است و دانشمند گردیده است نیز اگر به آن جامۀ عمل نپوشاند، مثل تیراندازی است که تیر دارد، امّا کمان (وسیلۀ تیراندازی) ار در اختیار ندارد، زیرا تیر و کمان همچون علم و عمل لازم و ملزوم یکدیگرند.

حضرت علی(ع) می فرمایند:

«اَلعِلمُ مَقرُونٌ بِالعَمَلِ، فَمَن عَلِمَ عَمِلَ، وَالعِلمُ یَهتَفُّ بِالعَمَلِ فَاِن أَجابَهُ وَ اِلّا اِرتَحَحَ عَنهُ«علم با عمل توأم است، هرکس چیزی را می داند باید به آن عمل کند و علم فریاد می­زند و عمل را دعوت می کند، اگر به او پاسخ مثبت نداد، از آن­جا کوچ می­کند!»

در کتب شریف نهج­الفصاحه(سخنان پیامبر گرامی اسلام(ص)) و نهج­البلاغه (سخنان امیرالمؤمنین علی (ع)) درباره این موضوع سخنان گُهربار زیادی نقل شده است.

حضرت محمد(ص) می فرمایند:

«أیَّتُهَا الاُمَّهُ اِنّی لا أَخافُ عَلَیکُم فیما لاتَعلَمُونَ وَ لکِن أنظُروُا کَیفَ تَعمَلُونَ فیما تَعلَمُونَ»[1]

«ای امّت من! از آنچه نمی دانید بر شما بیم ندارم. ولی بنگرید آنچه را می دانید چگونه عمل می کنید».

هنگامی که یک کار نیک را فراگرفتیم و بر فضیلت­های آن آگاهی یافتیم، در میدان عمل باید آن کار نیکو را انجام دهیم تا سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت خویش را تضمین نماییم.

حضرت محمّد(ص) می فرمایند:

«مَن یَعمَل سُوءً یُجزَ بِهِ فِی الدُّنیا»[2]

«هرکه عمل بد کند، در دنیا سزای آن بیند».

نویسنده و محقق : محمدرضا رجایی[1] . نهج الفصاحه، ص 362، حدیث 2626.

[2]. همان، ص 363، حدیث 2634.

آفت سرمایه ؛ تجمل گرایی و اسراف

آفت سرمایه ؛ تجمل گرایی و اسراف

در بین ملت های مختلف افرادی هستند که در آمد کافی نداشته و با اسراف ، تبذیر و تجمل گرایی سرمایه و ثروت خویش را بر باد فنا داده و به علت تنگدستی در شرایط سختی زندگی می کنند بنابراین ، این نکتهرا نباید از نظر دور داشت که فقر زائیده افکار و کردار بشر بوده و ریشه آن نادانی است.اگر فقدان خرد وجود نداشته باشد فقر نیز در ابعاد گوناگون زندگی مانند بعد فرهنگی ، اقتصادی و معنوی وجود ندارد.به فرموده امام علی (ع) " فقری چون نادانی نیست "

اگر شخصی نادان نبوده ، خردمند باشد و افکار و اعمال پویا و مثبت داشته باشد هرگز با اسراف ، تبذیر و تجمل گرایی سرمایه خویش را باد فنا نمی دهد.بنابراین در میابیم که برای محافظت از ثروت و سرمایه ، صرفه جویی برترین گزینه است.اگر می خواهید به فقر اقتصادیگرفتار نشوید و آبرویتان نزد مردم محفوظ باشد و تمامی عمر ثروتمند باشیداز تجمل گرایی بر حذر بوده و در زمینه های گوناگون زندگی صرفه جویی را رعایت کنید.مهمانی های پر زرق و برق ، ماشین های آخرین سیستم و گران قیمت و منازل ویلایی آنچنانی همگی آن ها دلالت بر اسراف و تبذیر دارند و برباد دهنده ثروت هستند و فقر و قرض را به همراه دارد.حضرت امیر (ع) فرمودند: :"فقر و قرض بدبختی بزرگی است".

بنابراین صرفه جویی در بعد اقتصادی چرخه زندگی را بر وفق مراد چرخانده و افکار و کردار پویا در امور مادی آینده ای شکوفا و پردرآمد را رقم خواهد زد.

الکساندر دوما می گوید :

« صرفه جویی از منابع مهم درآمد است»

آمار نگران کننده‌ای درباره خط فقر در ایران بیان گردیده است.کارشناسان خط فقر برای یک خانواده چهار نفره را 1.000.000 تومان در نظر گرفته‌اند که به ازاء هر نفر 250.000 تومان می باشد. ولی حداقل دستمزد کارگران حدود 750.000 تومان می باشد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی هم کمی کمتر از مبلغ مذکور می‌باشد.بنابراین در چنین شرایطی صرفه جویی باید سرلوحه تمامی امور قرار گیرد و از هرگونه تجمل گرایی افراطی خودداری گردد.زیرا افراط و خرج های سنگین در زندگی روزمره آدمی را با وقایع غیر قابل منتظره و جبران ناپذیری روبه رو می‌سازد که با دور اندیشی در تناقض بوده و فردای زندگی را با مشکلات عدیده ای روبه رو می سازد

محمدرضا رجائی نویسنده و محقق

شغل های حساس؛انسان های فرصت طلب

شغل های حساس؛انسان های فرصت طلب

در بین ملت های مختلف دنیا ملتی بهروز است که فرهنگ سازی را سرلوحه ی ابعاد زندگی خویش قرار دهد. اگر افراد جامعه، شخصیت عادی اجتماع همچون آرایش، زیبایی و لباس های آنچنانی داشته باشند ولی از فرهنگ کافی برخوردار نباشنند به جای سیر صعودی، سیر نزولی داشته و هرگز به خواسته های مشروع خویش نخواهند رسید.

عدم فرهنگ غنی موجب عواقب سوء و زیان بار چون عدم امنیت، فروپاشی زندگی خانوادگی و مشکلات عدیده ی دیگری خواهد بود. بدین جهت باید مردم با فرهنگسازی و از سوی دیگر استفاده ی صحیح از سرمایه های حیات از رشد کافی بهره مند گردند. یکی از مسائل مطرح در میان مردمی که فرهنگ کافی نداشته و در فقر فرهنگی بسر می برند مسأله ای با موضوع شغل های حساس و انسان های فرصت طلب است که پس از چندی فرصت طلبان بر اثر عدم تعهد، شغل های حساس آن مردم را قبضه نموده و آنها را با بحران های شدیدی مواجه می سازند. از آن جمله حرفه حساس، پزشکی است که عده ای سودجو و منفعت طلب آن را بازیچه ی امیال نفسانی خویش قرار داده اند و به این جهت آحاد جامعه برای درمان امراض خویش امنیت جانی ندارند و در این بین عده ای دیگر نیز قربانی زیرمیزی ها، تبانی ها و سفارش های پزشک نماها خواهند شد. به عبارت ساده، امروزه بر اثر عدم رعایت خصلت های اخلاقی و فضیلت های انسانی، شغل مقدس پزشکی به صورت حرفه ای ناکارآمد در آمده که علل و عواملی چون مادی گرایی، عدم حس مسؤلیت، عدم دین پذیری، عدم معلومات کافی و همچنین حماقت و سفاهت پزشک نماها باعث بروز آن است. بنابراین باید ملت ها فرهنگ سازی را سرلوحه ی امور دیگر زندگی قرار داده و باعث رشد و تعالی جوامع گوناگون شوند تا با چنین مشکلات خانمان براندازی رو به رو نشده و آحاد آن در امنیت کامل و با آسودگی کامل به پیشرفت و تکامل خویش تداوم بخشند.

محمد رضا رجایی نویسنده و محقق

گام اساسی در راه پیشرفت اقتصاد ؛ کشاورزی نوین و پیشرفته

گام اساسی در راه پیشرفت اقتصاد ؛ کشاورزی نوین و پیشرفته

در چند سال اخیر آنطور که باید و شاید به کشاورزی استان اصفهان توجهی نشده است ، و هر روز به علل گوناگون همچون نزول سفره های زیرزمینی یا کمبود نزولاتآسمانی از وسعت آن کاسته شده است.

« اگر آمار پنج سال اخیر آن را مشاهده کنیم ؛ شاهد کاهش شش و دو دهم درصدی کشاورزی هستیم »

اما باید بدانیم کاستن از دامنه کشاورزی ضررهای جبران ناپذیری دارد که در دراز مدت گریبان مردم را خواهد گرفت و گسترش دامنه آن مزایا و ویژگی هاییدارد که هرکدام از آن ها مردم هر جامعه ای را که بدان همت گمارد ، سعادتمند می گرداند که مواردی از مزایا و ویژگی های آن شاهد و گواه مدعای ماست، باهم آن ویژگی ها را می خوانیم :

1- رشد اقتصادی

کشاورزی یکی از عوامل رشد اقتصادی است ، که با صادرات آن می توانیم به جنبه های ارزی سرو سامان بیشتری بدهیم. استفاده از محصولات آن در داخل کشور نیز باعث نزول قیمت ها و عدم تورم می شود.

2- زیبایی طبیعت

وسعت کشاورزی باعث زیبایی طبیعت گردیده لذا مردم را بسوی خود جلب می نماید زیرا صفا و زیبایی طبیعت نشاط آفرین بوده و یکی از تفریحات سالم مردم بشمار می رود.

3- هوای سالم

در جوامع امروزی که عبور و مرور وسایل نقلیه باعث ترافیک های سنگین گردیده و دود ناشی از آن و کارخانجات شهرک‌های صنعتی اطراف شهرها و همچنین تراکم جمعیت بر آلودگی هوا افزوده به گونه ای که در کلان شهرها آلودگی آن به سطحهشدار رسیده است.لذا برترین راهکار و روش مطلوب وسیع تر نمودن دامنهکشاورزی است که می تواند باعث کاستن هوای نا مطبوع و مسموم شود.

4- آسایش جوامع

با توجه به خصوصیات مذکور در میابیم که یکی از مزایای کشاورزی آسودگی خاطر افراد هر جامعه‌ای می باشد ، زیرا آسایش و رفاه مردم در آرامش آحاد ملت ها بوده و آرامش مردم جوامع گوناگون در کشاورزی ، آبادانی و رفاه ناشی از آن ها نهفته است ، اگر چه از جنبه های دیگر آن مثل زیبایی طبیعت و هوای مطبوع نیز نباید غافل بمانیم.

حضرت امیر (ع) می فرمایند : « کشتکر درخت خوبی ، شیرین ترین میوه را از آنمی چشد»

بنابراین باید برای کشاورزی اهمیت ویژه ای قائل شده و شیوه های نوین آن را بهطرق مختلف به کشاورزان تعلیم دهیم و نیز اولیای امور و متخصصان این فن را در راه کشاورزی نوین و پیشرفته ترغیب نموده تا مردم بویژه کشاورزان از مزایایاین رکن مهم اقتصادی به طرز وافری بهره مند گردند.

محمدرضا رجایی نویسنده و محقق

طلاق و جدایی


طلاق و جدایی

معیارهای انتخاب همسر در عدم تزلزل و بقای خانواده پراهمیت بوده و جایگاه ویژه ای دارد . ملاک هایی که باعث روابط سالم در خانواده و تفاهم اخلاقی بوده نه تنها موجب فروپاشی زندگی زناشویی نبوده بلکه موجب راز خوشبختی زن و شوهر می باشد بدلیل اینکه آنچه که موجب آشنایی با صفات سلبی زن و شوهر می باشد موجبات همتایی بیشتر آنان را فراهم نموده و بنیاد خانواده ای مستحکم را بوجود می آورد که در آن از گسستگی و جدایی حرفی در میان نخواهد بود و همیشه با آسودگی خاطر برای اعضای خانواده موفقیت های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت پیش بینی می گردد. بدین جهت آشفتگی در میان آنان راهی نداشته و توافق در مسائل گوناگون زندگی حرف اول را می زند طبق آمارخبرگذاری خانه ملت نکته حائز اهمیت افزایش طلاق در بین سال های 91 و 92 می باشد که درصد تغییرات آن 4/3 درصد رشد داشته و آمار نگران کننده ای به شمار می رود. به گزارش شیعه نیوز از افزایش در سال 93 خبر به میان آمده و به گفته او در این سال در هر ساعت 19 طلاق در ایران ثبت شده است و آمار طلاق رو به افزایش است. یعنی به ازای هر هزار نفر جمعیت 1/2 درصد طلاق در کشور ثبت می شود و طی این سالها به ازای هر 4/4 ازدواج یک مورد طلاق به ثبت رسیده است بنابراین برای آنکه تزلزل در خانواده ها ریشه کن گردد و یا به حداقل برسد باید با شناخت عوامل زیانباری که از طلاق و جدایی نشأت می گیرد آشنا گردیده و سپس با روش های روابط نیکو زندگی خانوادگی خویش را تداوم بخشیم از همه مهمتر باید با روش های تداوم زندگی وعدم فروپاشی وطلاق آشنا شویم به دلیل اینکه شناخت راهکارها و روش های عدم فروپاشی و جدایی و بکارگیری آنها نیز باعث روابط نیکو وپسندیده در خانواده ای موفق است.با هم آن روشها را می خوانیم :

1-بررسی و پژوهش

عروس و داماد قبل از ازدواج با تحقیق از جهات گوناگون همسر خویش آگاه گردیده وصفات سلبی همدیگر را شناخته تا مبادا ازدواجی ناآگاهانه و نا خواسته صورت گیرد . اگر در آن ازدواج عروس و داماد از روحیه ها و صفات سلبی و ایجابی همدیگر آگاه نگردند پس از مدتی موجبات تزلزل آن خانواده فراهم می گردد. لذا طبق این فرایند مهمترین روش برای عبور از این مرحله طی دو نمود کل بیان می گردد که عبارتند از :

الف) تحقیقات دامنه دار

ب) آگاهی از صفات سلبی و ایجابی همدیگر

ابتدا تحقیقات باید از افراد ذی صلاحیت چون استادان و خردمندان که از نزدیکان دختران و پسران بشمار می روند,باشد .باید به یاد داشته باشیم که

از مرحله تحقیق به سادگی نگذشته و باید با دقت و به طور همه جانبه به ویژه درارتباط با وضعیت تاهل که مرحله مهمی برای آینده آنان است بررسی نمایند.

در مرحله بعدی برای آگاهی از صفات سلبی و ایجابی آنان طی گفتگوهای مشروح به تشریح عیوب همدیگربپردازند برای درک عمیق تر از این دیدگاه. .به کتاب هایی چون کتاب محجه البیضاء ملا محسن کاشانی یا کتاب راز خوشبختی دختران و پسران اثر محمد رضا رجایی مراجعه نموده و پس از غور در آن و با بکارگیری روابطی نیکوتر در محیط خانواده برقرار نمایند.

جبران خلیل جبران درنامه خود به ماری هسکل می نویسد:

«دوره پیش از زنا شویی،دوره معجزه آسایی است که در آن به محبوب خود نزدیک می شویم،صحبت می کنیم،وآنچه راکه به مااجازه شادی وخوشبختی می دهد،می آموزیم،ودر می یابیم چه باید کردتا این خوشبختی هرگز غروب نکند.نمی توانیم اجازه دهیم که گذر ستمگرانه بامداد،نیمروز،عصروشب،به این افسون پایان دهد.برای اینکه شوروشوق اولیه زنده بماتد،بخشی ازاوقات هرکسی بایدفقط به خود اوتعلق داشته باشد.هیچ کدام از ما،آن قدرخردمند نیست که بتواند تصمیمی متداخل در زندگی بگیرد.کافی است فقط به یک قانون توجه شود«صداقت»وهمه چیزدقیقاهمچون یک رویاخواهد بود.»

2-آشنایی و بکارگیری حقوق مشترک وجداگانه

بعد از تشکیل خانواده رکن اصلی پیوند و عدم تزلزل زندگی زناشویی روابط نیکو و پسندیده ای است که بین زن وشوهر وجود دارد که آن نیز بر اساس شناخت وبکارگیری یک سلسله حقوق مشترک و جداگانه ای است که زن و شوهر پس از آگاهی از آنها با اراده ای خلل ناپذیر و تصمیمی قاطع به آن جامعه عمل می پوشانند و با پایداری و پشتکاردر مشکلات آن حقوق را جدی تر می گیرند.

3-آگاهی از عواقب زیانبار گسستگی خانواده ها

آگاهی از مضرات پدیده شوم جدایی یکی از عوامل پیوند اکثر خانواده ها بوده و موجب گردیده تا زن و شوهر در مشکلات زندگی نیز با تفاهم زندگی خویش را نه تنها رها نکرده بلکه تمامی وظایفی که دختران و پسران برای یک خانواده خوشبخت در نظر دارند ، با تدبروغوردرآن وسپس با تحول و تغییر بدان جامعه عمل بپوشانند.فرانکلین می گوید:«پیش از ازدواج چشمهاراخوب باز کنید وبعدازآن کمی آنها راروی هم بگذارید.»

4-شناخت ویژگی های روابط نیکو در خانواده

شناخت خصلتهای روابط نیکو بین زن و مرد در بهبود روابط سالم ترو رعایت اصول و نمود هایی که یک خانواده موفق باید بدان تکیه کنند موثر است . بنابراین از شناخت ویژگی های آن به سادگی نگذشته و با جدی گرفتن آن به همراه آموخته های علمی و عملی ازتزلزل بنیان زندگی مشترک جلوگیری نماییم.

بد نیست بدانید که اگر کسی با بانویی که صفات سلبی فراوانی دارد و از صفات ایجایی بهرمند نیست همدم باشد ممکن است بر اثر تأثیر مستقیم اندیشه های منحرف وی به اعتقادات باطل گرایش پیدا کند بنابراین عواقب نامطلوبی در پی دارد .لذاموقعیت ایجاب می کند که با جدایی و طلاق مانع اعتقادات ارتجاعی وی گردیده وپس از آن زندگی نوینی را آغاز نماید. شاعر هم چنین می سراید:

هر که با دونان نشیندعاقبت اودون شود با خردمندان تو بنشین تاخردافزون شود

اسب تازی را زمانی گرببندند پیش خر رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود

محمد رضا رجایی-نویسنده ومحقق

1234
last